Bài 1, 2, 3 trang 38 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Bài 1: Tìm số thích hợp; Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu bài 3 đo độ dài đoạn thẳng

Bài 1. Tìm số thích hợp 

Giải:

Bài 2 .a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại  1:  3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Giải:

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60  : 3  = 20 (quả).

Bài 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Giải:

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan