Bài 1, 2, 3 trang 3 sgk toán 2

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Bài 1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số. Bài 2. Nêu tiếp các số có hai chữ số. Bài 3. Viết số liền sau của 39;

Bài 1. a) Nếu tiếp các số có một chữ số:

0 1 2              

b) Viết số bé nhất có một chữ số.

c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Giải

a) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Bài 2. Nêu tiếp các số có hai chữ số:

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Giải

a)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99

Bài 3. 

a) Viết số liền sau của 39;            b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Giải

a) Số liền sau của 39 là số 40;            b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan