Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Bài 1 tính bài 2 mỗi thùng có 6 lít dầu, bài 3 đếm thêm 6 điền vào ô trống

Bài 1. Tính

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

 Bài 2. Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

 

36

     

60

 Giải

6

12

18

24

36

42

48

54

60

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan