Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh.

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải

Bài 3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A : 29 học sinh

Lớp 2B : 25 học sinh

Có tất cả : ... học sinh?

Giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số : 54 học sinh.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan