Bài 1, 2, 3 trang 16 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là; Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông;

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

Giải

Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông:

Giải

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan