Bài 1, 2, 3 trang 16 sgk toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là; Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông;

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

Giải

Bài 3. Nối các điểm để có hình vuông:

Giải

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan