Bài 1, 2, 3 trang 12 sgk sinh học 7


Bài 1. Các đặc điểm chung của động vật ?Bài 2. Kế tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ? Bài 3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Bài 1. Các đặc điểm chung của động vật ?

Bài giải

-     Có khả nâng di chuyển;

-     Có hệ thần kinh và giác quan;

-     Có đời sống dị dưỡng, dinh dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn.

Bài 2. Kế tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ?

Bài giải

Các động vật, thường gặp ở địa phương có thê chia thành 2 nhóm:

-     Động vật không xương sống như: ruồi, muỗi, ong. bướm, nhện, giun đất, dế chũi, dế mèn, các loại sâu, tôm, cua,...

-     Động vật có xương sống như: lợn, gà, ngan, vịt, trâu, bò, chó, mèo, thằn làn, rắn, các loại cá, ếch, nhái, cóc,...

Bài 3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?

Bài giải

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan