Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy hôm nay 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Chỉ còn: 11:08:48

Bài 1, 2, 3 trang 110 sgk Toán 2


Bài 1: Đã tô màu,Bài 2: Hình nào có số ô vuông được tô màu ?Bài 3: Hình nào đã khoanh vào số con cá ?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Bài giải:

Bài 1:

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Bài 2: 

Hình A, hình C.

Bài 3: Hình b.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay