Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bài 1, bài 2 : đặt tính rồi tính:

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Bài 3. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Giải:

 

Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:

335 - 128 = 207 ( tem).

Đáp số: 207 tem

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Đoạn dây dài : 243 cm

Cắt đi : 27 cm

Còn lại : ...cm

Giải

Đoạn dây còn lại là :

243 - 27 = 216 (cm)

Đáp số: 216 cm

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan