Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 sgk toán 2


Bài 1. Tìm x; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 3. Số?; Bài 4. a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

Bài 1. Tìm x:

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                   g) x - 12 = 36.

Bài giải

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25

         x = 8 + 4                       x = 18 + 9                         x = 25 + 10

         x = 12                           x = 27                               x = 35

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                   g) x - 12 = 36.

         x = 24 + 8                      x = 21 + 7                         x = 36 + 12

         x = 32                            x = 28                               x = 48

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn: Điền các số theo cột tính từ trái sang phải là: 7, 21, 49, 62, 94.

Bài 3. Số?

Bài giải

Bài 4. 

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Bài giải

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan