Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười; Bài 4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Số?

Bài giải

Bài 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Bài giải

Số điểm mười trong tháng này là:

16 + 5 = 21 ( điểm mười )

Đáp số: 21 điểm mười.

Bài 4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC:

Học sinh đo mỗi đoạn thẳng rồi trả lời:

Đoạn thẳng AB dài 7cm

Đoạn thẳng BC dài 5cm

Đoạn thẳng AC dài : 7 + 5 = 12cm.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay