Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười; Bài 4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Số?

Bài giải

Bài 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Bài giải

Số điểm mười trong tháng này là:

16 + 5 = 21 ( điểm mười )

Đáp số: 21 điểm mười.

Bài 4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC:

Học sinh đo mỗi đoạn thẳng rồi trả lời:

Đoạn thẳng AB dài 7cm

Đoạn thẳng BC dài 5cm

Đoạn thẳng AC dài : 7 + 5 = 12cm.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan