Bài 1, 2, 3, 4 trang 34 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bài 1: Viết theo mẫu, Bài 2: Một buổi tập có 6 bạn nam

Bài 1. Viết theo mẫu

Giải:

 

Bài 2. Tính

Giải

Bài 3. Một buổi tập múa có 6 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?

Tóm tắt:

Giải:

Số bạn nữ tập múa là:

6 x 3 = 18 ( bạn nữ)

Đáp số: 18 bạn nữ

Bài 4.  

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6 cm.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi ( gấp 2 lần) đoạn thẳng AB.

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài bằng \({1 \over 3}\)  đoạn thẳng AB.

Giải:

a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm bằng thước thẳng có vạch xăng - ti - mét và bút.

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài 6 x 2 = 12 (cm)

c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 6 : 3 = 2 (cm).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan