Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S; Bài 3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam; Bài 4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

Hướng dẫn: a) ghi Đ; b) ghi S; c) ghi S; d) ghi Đ; e) ghi S

Bài 3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?

Bài giải

Số người trong đội là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

Bài 4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan