Bài 1, 2, 3, 4 trang 19 sgk toán 2


Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?;

Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 3 =             8 + 4 =               8 + 6 =              8 + 7 =               8 + 9 =

3 + 8 =             4 + 8 =               6 + 8 =              7 + 8 =               9 + 8 =

Giải

8 + 3 = 11         8 + 4 = 12          8 + 6 = 14          8 + 7 = 15              8 + 9 = 17

3 + 8 = 11         4 + 8 = 12          6 + 8 = 14          7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

Bài 2. Tính:

Giải

Bài 3. Tính nhẩm:

8 + 5 =                                 8 + 6 =                         8 + 9 = 

8 + 2 + 3 =                           8 + 2 + 4 =                    8 + 2 + 7 =

9 + 5 =                                 9 + 8 =                         9 + 6 = 

9 + 1 + 4 =                           9 + 1 + 7 =                    9 + 1 + 5 = 

Giải:

8 + 5 = 13                                8 + 6 = 14                        8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13                          8 + 2 + 4 = 14                   8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14                                9 + 8 = 17                        9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14                          9 + 1 + 7 = 17                   9 + 1 + 5 = 15

Bài 4. Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Tóm tắt:

Hà : 8 tem

Mai : 7 tem

Cả hai bạn có: ... tem? 

Giải

Số tem cả hai bạn có là

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số : 15 tem.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan