Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Bài 1 Đội Một trồng được 230 cây bài 2 một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng..

Bài 1. Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 ( cây)

Đáp số: 320 cây

Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là :

635 -  128 = 507 (l) 

Bài 3. Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Giải:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới  là:

 7 - 5 = 2 ( quả)

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (bạn)

Đáp số: a) 2 quả

            b) 3 quả

Bài 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki - lô - gam?

Giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 - 35 = 15 (kg)

Đáp số : 15kg

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan