Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Bài 1 tính, bài 2 khoanh tròn vào số vịt trong hình

Bài 1. Tính 

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

Bài 2. Đã khoanh tròn vào \({1 \over 4}\)   số con vịt trong hình nào ?

Bài 3. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106 

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30

Bài 2. Đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con vịt ở trong hình a 

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột).

Bài 3.  Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4. Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan