Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Bài 1: Tính , bài 2:Đặt tính rồi tính:

Bài 1. Tính:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a)  542 - 318                              b)  727 - 272

     660 - 251                                       404 - 184

Bài giải:

Bài 3. Điền vào ô trống:

Số bị trừ

752

 

621

950

 Số trừ

426

246

 

215

 Hiệu

 

125

231

 

Bài làm:

Số bị trừ

752

 371

621

950

 

426

246

 390

215

 

 326

125

231

 735

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : .... kg gạo ?

Bài làm:

Cả hai ngày bán được: 

415 + 235 = 740 ( kg)

Đáp số: 749 kg

Bài 5. Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Bài làm

Số học sinh nam của khối lớp 3 là :

165 - 84 = 81 ( học sinh)

Đáp số : 81 học sinh

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan