Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 sgk toán 2


Bài 1. Tính; Bài 2. Số?; Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng;

Bài 1. Tính:

5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =

8 + 7 =              27 + 8 =               30 + 6 =                 3 + 47 =

9 + 4 =              44 + 9 =               7 + 20 =                 5 + 35 =

Bài giải

5 + 6 = 11             16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20

8 + 7 = 15             27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50

9 + 4 = 13             44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40

Bài 2. Số?

Hướng dẫn: Hình a. 45kg;               Hình b. 45kg

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

Hướng dẫn: Điền kết quả từ trái sang phải là: 51, 93, 92, 63, 80.

Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Bài giải

Số kg cả hai lần bán là

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy kg?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Bài giải

Khoanh vào D.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan