Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Bài 1. Tính. Bài 2. Tính nhẩm. Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ lần luợt là. Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ? Bài 5. Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =

60-40 =

90 - 10 - 20 =

90-30 =

80 - 30 - 20 =

80-50 =

Giải

60 - 10 - 30 = 20

60 - 40 = 20

90 - 10 - 20 = 60

90 - 30 = 60

80 - 30 - 20 = 30

80 - 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ  lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Giải

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan