B. What was wrong with you - Unit 11 trang 110 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.3 trên 171 phiếu

2. Take a survey. Draw this table in your exercise book. (Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

B. What was wrong with you - Bạn bị bệnh gì vậy 

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 

Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn't come to school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now?

Lan: I feel OK, but I'm a little tired.

Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather's awful today. Did your Mom write a sick note for you?

Lan: No, she didn't. But I have this note from the doctor. 

Mr. Tan: I'll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you.

Dịch bài:

Thầy Tân : Hôm qua em ở đâu, Lan? Em không đi học.

Lan : Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân : Ồ, em bị bệnh à? Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Lan: Dạ ổn rồi ạ,  nhưng em còn hơi mệt.

Thầy Tân :Ồ, giờ chơi em nên ở lại trong lớp. Hôm nay thời tiểt xấu quá. Mẹ em có viết giấy xin phép nghỉ ốm cho em không?

Lan: Dạ không. Nhưng em có giấy chứng bệnh của bác sĩ.

Thầy Tân :  À, thầy hiểu rồi. Em bị nhiễm vi rút. Thầy hy vọng em sẽ khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

Now answer. (Bây giờ trả lời.)

a) Why didn't Lan go to school yesterday? (Hôm qua tại sao Lan không đi học?)

b) What was wrong with her? (Có điều gì không ổn với cô ấy thế?)

c) What does Mr. Tan tell Lan to do? (Thầy Tân bảo Lan làm gì?)

d) What did the doctor say about Lan's problem? (Bác sĩ đã nói gì về vấn đề sức khỏe của Lan?)

e) Who wrote Lan's sick note? (Ai đã viết giấy xin phép nghỉ ốm cho Lan?)

Answer the questions.

1. Because she was sick.

2. She had a bad cold and a headache, too.

3. He suggested that Lan should stay in class in recess.

4. He said Lan had a virus.

5. The doctor wrote Lan's sick note. 

2. Take a survey. Draw this table in your exercise book. (Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

Trả lời:

Then ask three friends these questions and check the table. (Sau đó hỏi 3 bạn những câu hỏi này và kiểm tra lại bảng)

a.

You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes. I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b.

You: Were you ever absent from school last semester,

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Lan : I had a bad cold and a headache.

c.

You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, 1 was.

You: Were you ill?

Lan : Yes, I was.

You : What was the matter w ith you?

Lan : I had flu and bad toothache.

Now combine the results for the whole class. Answer this questions: (Bây giờ kết hợp các kết quả của cả lớp. Trả lời câu hỏi)

What was the most common illness? (Bây giờ trả lời câu hỏi này: Bệnh thông thường nhất là bệnh gì?) 

- The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

3. Listen. Then complete the table. (Nghe và điền vào bảng)

Click tại đây để nghe:

 


TAPESCRIPT:

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days' absence due to sickness.

The total breaks down as follows: most absences-43-were due to flue.

Then came stomach problems with 37.

Toothache came next with 17.

Colds accounted for 10 absences.

Finally, headaches caused 5 days’absence.

Table

Days lost through sickness in class 7 A last semester (Số ngày nghỉ học vì bệnh ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

Trả lời:

 

4. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

 


The common cold

There is only one disease called common: the common cold. We call it the common cold because every year millions of people catch it. 

Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

At the drugstore, there are usually shelves with cold ‘cures’. These medicines don't cure a cold, but they do relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days and then disappear.

How can you help prevent a cold? Eat well, exercise and you will be fit and healthy.

Dịch bài:

Bệnh cảm thường

Có một bệnh duy nhất được gọi là thông thường: bệnh cảm thường. Chúng ta gọi nó là bệnh cảm thường vì hàng năm có hàng triệu người mẳc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho và nhảy mũi. Nó rất khó chịu, nhưng không ai biết cách chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có nhiều loại thuốc trị cảm lạnh. Những thuốc này không trị được bệnh cảm, nhưng chúng làm giảm các triệu chứng. Dù bạn làm bất cứ điều gì, bệnh cảm của bạn cũng sẽ kéo dài vài ngày rồi sau đó biến mất.

Làm thế nào để giúp ngăn ngừa cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục và bạn sẽ khoẻ mạnh, cường tráng.

Questions

a) Why do we call the cold 'common'? (Tại sao chúng ta gọi bệnh cảm 'thường'?)

b) What are the symptoms of the common cold? (Các triệu chứng của bệnh cảm thường là gì?)

c) Is there a cure for the common cold? (Có cách chữa bệnh cảm thường không?)

d) Do cold cures work? What do they do? (Các phương thuốc trị bệnh cảm lạnh có tác dụng không? Chúng có tác dụng gì?)

e) How can you help prevent a cold? (Bạn có thể phòng ngừa bệnh cảm lạnh như thế nào?)

Answer the questions.

a. Because every year millions of people catch it.

b.They’re running nose, a slight fever, coughing and sneezing.

c. No, there isn’t.

d. Not, they don’t. They only relieve the symptoms.

e. We should eat well, do exercise.

5. Play with words. (Chơi với chữ.)

Click tại đây để nghe:


 

Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

I cough, I sneeze, and then I blow. Here comes another sneeze - oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.

My face is white, my nose is red. And I have a pain in my head.

Ah choo!

Loigiaihay.com 

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan