B. The worker - Unit 7 trang 76 SGK Tiếng Anh 7

Bình chọn:
4.8 trên 72 phiếu

1) Listen and read. Then answer the questions (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

B. The worker - Công nhân

1) Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

 


A letter from Tim Jones

Dịch bài:

Ngày 3 tháng 7 ...

Hoa thân mến,

Mình vui khi biết bạn và gia đình đều khỏe mạnh. Mình cũng khỏe.

Đây là tấm hình của mình, bố mẹ và em gái mình, là Shannon. Bạn gửi cho mình một tấm ảnh của bạn nhé?

Để mình kể cho bạn thêm về bố mẹ mình nhé.

Mẹ mình làm việc ở nhà. Bà chăm sóc gia đình. Mỗi tuần ba buổi sáng, bà làm việc bán thời gian ở siêu thị địa phương. Bà và các phụ nữ khác cũng nấu bữa trưa cho những người vô gia cư mỗi tuần một lần.

Bố mình là thợ máy. Ông sửa máy móc ở một nhà máy. Ông làm việc 5 ngày một tuần, khoảng 40 giờ, khi thì buổi sáng, khi thi buổi chiều. Ông thích làm ca buổi sáng hơn. Bố có ít ngày nghỉ hơn mẹ. Tuy nhiên, khi có buổi trưa rảnh, ông chơi gôn.

Bố mình có khoảng 7 kỳ nghỉ lẻ trong năm. Ông cũng có kỳ nghỉ hè ba tuần. Chúng tôi thường đi nghỉ hè ở Florida. Chúng tôi rất vui thích và bố mình chơi gôn nhiều hơn.

Viết thư cho mình ngay nhé và kể thêm nhiều về gia đình của bạn.

Chúc bạn những điều tổt đẹp nhất.

Tim.

Questions

a) Where does Mrs. Jones work? (Bà Jones làm việc ở đâu?)

b) What does she do for homeless people? (Bà ấy làm gì cho người vô gia cư?)

c) What is Mr. Jones' job? (Ông Jones làm nghề gì?)

d) How many hours a week does he usually work? (Ông ấy thường làm việc bao nhiêu giờ một tuần?)

e) How do you know the Jones family likes Florida? (Làm thế nào bạn biết gia đình Jones thích Florida?)

Trả lời:

a. Mrs. Jones works part-time at a local supermarket.

b. She cooks lunch for homeless people.

c. Mr. John is a mechanic.

d. He usually works forty hours a week.

e. Because they always go to Florida on vacation.

2) Read (Đọc)

Click tại đây để nghe:

 


Hoa's father, Mr. Tuan, is a farmer. He works more hours than Tim’s father. He usually starts work at six

in the morning. He has breakfast, then he feeds the buffalo, pigs and chickens, and collects the eggs.

From about nine in the morning until four in the afternoon, Mr. Tuan works in the fields with his brother. They grow some rice, but their main crop is vegetables. From 12 to 1 o’clock, Mr. Tuan rests and eats lunch.

At four in the afternoon, they come back home. Mr. Tuan feeds the animals again. Then he cleans the buffalo shed and the chicken coop. His work usually finishes at six.

Four or five times a year when there is less work, Mr. Tuan takes a day off. He goes to the city with his wife. A farmer has no real vacations.

Dịch bài:

Bố của Hoa, ông Tuấn, là nông dân. Ông làm nhiều hơn là bố Tim. Ông thường bẳt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng. Ông ăn sáng, sau đó cho trâu, heo và gà ăn, rồi thu nhặt trứng.

Từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ông Tuấn làm việc ở ngoài đồng với anh của ông. Họ trồng lúa, nhưng hoa màu chính của họ là rau cải. Từ 12 giờ đến 1 giờ ông Tuấn nghỉ và dùng bữa trưa.

Lúc 4 giờ chiều, họ về nhà. Ông Tuấn lại cho gia súc ăn lần nữa. Sau đó ông quét dọn chuồng trâu và chuồng gà. Công việc của ông thường chấm dứt lúc 6 giờ.

Bốn hay năm lần trong năm lúc có ít việc hơn, ông Tuấn nghỉ một ngày. Ông ra thành phố với vợ. Nông dân không có ngày nghỉ thật sự. 

3) Compare. (So sánh)

Read Tim’s letter and the text about Mr Tuan. Then make notes about them. (Đọc lá thư của Tim và bài đọc về ông Tuấn. Sau đó ghi chú về họ)

Trả lời:

  Hours per week  Day off  Vacation time
Mr. Jones 40 15 7
Mr. Tuan 42 4 or 5 No

4) Listen and take notes. (Nghe và ghi chú)

Click tại đây để nghe:

 


TAPESCRIPT

Peter is a doctor in a hospital.He is only duty for about 70 hours a week.He has four weeks' vacation each year.

Susan is a nurse. She is only duty for 50 hours a week. She has three week’s vacation a year.

Jane is a shop assistant. She works 35 hour a week.She has one week’s vacation a year.

Phong is a factory worker. He works 48 hours a week. He has an annual vacation of two weeks.

Name

Job

Hours per week

Amount of vacation

Peter

 

   

Susan

 

   

Jane

 

   

Phong

 

   

Trả lời:

Name

Job

Hours per week

Amount of vacation

Peter

Doctor

70

A 4-week vacation

Susan

Nurse

50

A 3-week vacation

Jane

Shop assistant

35

A one-week vacation

Phong

Factory worker

48

A two-week vacation

5. Play with words. (Chơi với chữ)

Click tại đây để nghe:

 

 
 
 
 Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan