B. My routine Unit 5 trang 56 sgk tiếng anh 6

Bình chọn:
4.8 trên 36 phiếu

1.Read;2. Complete the table in your exercise book. write the time in figures;3.Practise with a partner. Use your table.

B. MY ROUTINE ( Công việc thường làm của tôi ).

1.Read ( đọc)    

Click tại đây đề nghe:

                                                                                          

- Hi . I'm Ba. I get up at six. I take a shower. I eat a big breakfast.                    

Chào. Tôi là Ba. Tôi thức dậy lúc 6 giờ . Tôi tắm với vòi hoa sen. Tôi ăn bữa điểm tâm với nhiều món.

- I go to school at quarter to seven. I have classes from seven to quarter past elveven.

Tôi đi học lúc 7 giờ kém 15. Tôi có giờ học từ 7 giờ đến 7 giờ 15.

- At half past eleven, I have lunch. In the afternoon, I play games. I go home at five o'clock.

Lúc 11 giờ 30 ,tôi ăn trưa. Bữa trưa , tôi chơi trò chơi. Tôi về nhà lúc 5 giờ.

-In the evening, I watch television. I do my home work. I go to bed at ten o'clock.

Buổi chiều, tôi xem truyền hình. Tôi làm bài tập ở nhà. Tôi đi ngủ lúc 10 giờ.

2. Complete the table in your exercise book. write the time in figures.( Hoàn chỉnh bản này vào tập bài tập của em.Viết giờ bằng số)

Action( Hành động)  Time(giờ)
Ba Me
Get up 6.00 5.30
Go to school     6.45 6.45
Classes start 7.00 7.00
Classes finish 11.15 11.30
Have lunch 11.30 12.00
Go home 5.00 4.45
Go to bed  10.00 10.00

3.Practise with a partner. Use your table. ( Thực hành với bạn cùng học. Dùng bản của em.)

a.- what time does ba get up?                  

He gets up at 6 o'clock.                      

- what time does he go to school?          

He goes to school at 6.45                  

- what time does he have classes?          

He has classes at 7.00                        

- what time does he have lunch?            

He has lunch at 11.30                        

- what time do his classes finish?            

They finish at 11.15                          

- what time does he go home?              

He goes home at 5.00                        

- what time does he go to bed?              

he goes to bed at 10.00                    

b.- what time do you get up?                  

I get up at 5.30                                    

- what time do you go to school?          

I go to school at 6.45                            

- what time do you have classes?          

I have classes at 7.00                          

- what time do you have lunch?          

I have lunch at 12.00                          

- what time do your classes finish?      

They finish at 11.30                            

- what time do you go home?                

I go home at 4.45                                

- what time do you go to bed?              

I go to bed at 10.00 

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan