Axit halogenhiđric


Dung dịch HF là axit yếu còn các dung dịch HCl, HBr, HI đều là các axit mạnh.

-Axit halogenhiđric

HX \(\overset{+H_{2}O}{\rightarrow}\) Dung dịch HX

Dung dịch HF là axit yếu còn các dung dịch HCl, HBr, HI đều là các axit mạnh.

Tính axit tăng, tính khử tăng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu