Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài Ăng-co Vát

  Soạn bài Ăng-co Vát

  Câu 1.Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ?Câu 2. Khu đền chính đồ sộ như thế nào?Câu 3. Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?Câu 4. Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp?

 • Chính tả Nghe lời chim nói

  Chính tả Nghe lời chim nói

  Câu 1. Nghe - viết: Nghe lời chim nói Câu 2. - Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ, lẳng lặng, lung linh.Câu 3. Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn

 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

  Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

  Câu 1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?Câu 2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.Câu 3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ trong các câu sau:Câu 2. Viết một đoạn ngắn kể về một lần đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

 • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( trang 127 tiếng việt 4 tập 2)

  Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia ( trang 127 tiếng việt 4 tập 2)

  Đề bài: Kể chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em đã tham gia.Đầu tháng 6 vừa qua, các trường trung học cơ sở và tiểu học xã em tổ chức một cuộc cắm trại nhằm chào mừng ngày 1-6, ngày Quốc tế thiếu nhi.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn