Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

 • Soạn bài Ăn "mầm đá"

  Soạn bài Ăn

  Câu 1. Vì sao chúa Trịnh muốn ăn "mầm đá"?Câu 2. Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?Câu 3. Cuối cùng, Chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?Câu 4. Vì sao Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?Câu 5. Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

  Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

  I.NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ in nghiêng trong câu trả lời câu hỏi gì?II.LUYỆN TẬP.Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ phương tiện trong các câu đã cho.Câu 2. Viết một đoạn vãn ngắn tả con vật mà em yêu thích trong đó có trạng ngữ chỉ phương tiện.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn