Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Tập đọc: Ai có lỗi

    Tập đọc: Ai có lỗi

    1. Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận.

  • Soạn bài ai có lỗi

    Soạn bài ai có lỗi

    1. Vì sao hai bạn nhỏ giận nhau ? 2. Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti? 3. Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao ?

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn