A. My house - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

4. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

A. My house (Nhà tôi)

1. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại) 

Click tại đây đề nghe:- That's my house (Kia là nhà tôi.)

- This is the living room (Đây là phòng khách.)

- This is... (Đây là)

- a couch (trường kỉ)

- an armchair (ghế bành)

- a table (cái bàn)

- a lamp (cái đèn)

- a bookself (kệ sách)

- a telephone (điện thoại)

- a television (máy truyền hình)

- a stereo  (máy âm thanh nổi.)

2. Practice with a partner. (Thực hành với bạn cùng học) 

- What is this?          - It's a table

(Đây là cái gì? - Đó là cái bàn)

- What is that?          - It's a window

(Đây là cái gì? - Đó là cửa sổ)

- What are these?      - They're stools.  

(Những cái này là gì?  - Đó là những cái ghế dựa.)

- What are those?         - They're armchairs

(Những cái kia là gì?      - Đó là những cái ghế bành)

3. Listen and repeat. Then practice. (Lắng nghe và lặp lại)

Click tại đây đề nghe:


a. - Hi, I'm Ba. (Chào. Tôi là Ba)

- I'm twelven years old. (Tôi 12 tuổi)

- I'm a student. (Tôi là học sinh)

b. - This is my father. (Đây là cha tôi)

- His name's Ha.  (Tên của ông ấy là Hà)

- He's a teacher. (Ông ấy là giáo viên)

c. - This is my mother. (Đây là mẹ tôi)

- Her name's Nga.  (Tên của bà ấy là Nga)

- She's a teacher, too. (Bà ấy cũng là giáo viên.)

d. - This is my sister. (Đây là chị tôi)

- She's fifteen. (Chị ấy 15 tuổi)

- She's a student (Chị ấy là học sinh

- I'm her brother (Tôi là em trai của chị ấy)

e. - How many  people are there in your family, Ba? (Có bao nhiêu người trong gia đình Ba)

- There are four people in my family.  (Có bốn người trong gia đình tôi.)

4. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

Trả lời:

a. What's her name

- Her name's Nga

b. What's his name?

- His name's Ha 

c. Who's that?

- It's Ba

How old is he?

- He's twelven( years old)

d. Who's this?

- It's Lan

How old is she?

- She's fifteen.

e. How many people are there in the family?

- There are four.

5. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

a. What is your name?

- My name's Mai

b. How old are you?

- I'm twelve years old.

c. How many people are there in your family?

- There are five.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan